Strötorv i Skaraborg

Produkter och tjänster för både skogs- och lantbruk!

Välkommen till vårt företag, Varnums Jord & Skog! Vårt företag passar dig som vill köpa produkter eller tjänster inom skogs- eller lantbruk. En av våra specialkunskaper ligger i att erbjuda strötorv i Skaraborg. Vi hjälper både den som är en privatperson och den som representerar ett företag.

Mer information om vårt strötorv:

Suger upp 11-12 gånger sin egen vikt
Tillför jorden humus
Tillvaratar näringsämnena i gödseln
Förbättrar stallmiljön
Kan lagras ute

Försäljningsvillkor: Frakt och moms tillkommer på samtliga priser. Vi levererar endast i lösvikt, och hämtning kan ske efter överenskommelse! Gå in på vår hemsida för mer information om priser och liknande.

Aktivt miljöarbete!

Vårt företag står på miljöns sida. Du som är en miljökämpe kan köpa strötorv hos oss. Den strötorv som du köper av oss kan både användas som bränsle och som odlingsjord.

Vi hjälper dig